2 juli 2015

Subsidies en vergoedingen

De kosten voor training of opleiding hoeft u in veel gevallen niet volledig zelf te betalen. Scholingskosten zijn namelijk vaak aftrekbaar van de belasting. Welke mogelijkheden zijn er?

Belastingdienst

Scholingskosten zijn aftrekbaar. In veel gevallen zijn kosten voor scholing aftrekbaar van de belasting. Voor zowel werkgever als voor particulieren kan dit een flinke korting op een training opleveren. De exacte regels hiervoor kunnen elk jaar veranderen, maar treft u op www.belastingdienst.nl.

O&O Fonds / A&O Fonds (Opleidings- en ontwikkelfonds)

Wanneer een individuele werknemer een opleiding wil volgen, doet hij dit via/namens zijn werkgever. De werkgever kan voor iedere opleiding een aanvraag tot vergoeding indienen bij zijn branchevereniging.

Dit kan verhaald worden op het O&O Fonds en/of het A&O Fonds (gemeenten en rijk), welke opgebouwd worden uit een percentage van iedere loonsom. De hoogte hiervan is in de CAO vastgelegd. Het fonds bepaalt of een opleiding geheel, gedeeltelijk of niet vergoed wordt. Dit kan per branche verschillen. De erkende fondsen per branche zijn te vinden op agentschap.szw.nl.